Bảng giá

Bảng giá phần mềm

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn và dùng thử miễn phí

Cơ bản

160.000đ

 • 10 Nhân viên
 • 2GB Lưu trữ
 • Giới hạn báo cáo
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • -
 • -
 • -
Dùng thử

Chỉ 1 chi nhánh

Tiêu chuẩn

249.000đ

 • Không giới hạn nhân viên
 • 10GB Lưu trữ
 • Không giới hạn báo cáo
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
 • Bán hàng trên website
 • Kết nối Facebook
 • -
Dùng thử

Tối đa 5 chi nhánh

Chuyên nghiệp

599.000đ

 • Không giới hạn nhân viên
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Không giới hạn báo cáo
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
 • Bán hàng trên website
 • Kết nối Facebook
 • Liên kết sàn TMĐT
Dùng thử

Không giới hạn chi nhánh

Cơ bản

1.600.000đ

 • 10 Nhân viên
 • 2GB Lưu trữ
 • Giới hạn báo cáo
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • -
 • -
 • -
Dùng thử

Chỉ 1 chi nhánh

Tiêu chuẩn

2.490.000đ

 • Không giới hạn nhân viên
 • 10GB Lưu trữ
 • Không giới hạn báo cáo
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
 • Bán hàng trên website
 • Kết nối Facebook
 • -
Dùng thử

Tối đa 5 chi nhánh

Chuyên nghiệp

5.990.000

 • Không giới hạn nhân viên
 • Không giới hạn lưu trữ
 • Không giới hạn báo cáo
 • Hỗ trợ trực tuyến 24/7
 • Bán hàng trên website
 • Kết nối Facebook
 • Liên kết sàn TMĐT
Dùng thử

Không giới hạn chi nhánh